Pòsters

AMPLIADA LA DATA PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS FINS EL 21 DE FEBRER


PÒSTERS

El Comitè Científic de les Jornades us convida a enviar resums per a la seva presentació en format pòster. La data límit per a la recepció de resums serà l’11 de febrer de 2022.

La secretaria confirmarà la recepció del mateix. La notificació d’acceptació del pòster es farà el 18 de febrer de 2022.

Amb la finalitat d’estandarditzar el format dels resums, agrairem que llegeixin les normes de presentació amb atenció. Recordin que per a l’acceptació dels resums és necessari que al menys un dels autors estigui inscrit a les Jornades.

Els tres millors pòsters seran premiats com segueix:

 • 1er premi : 4 inscripcions a les properes jornades
 • 2n premi: 3 inscripcions a les properes jornades
 • 3er premi: 2 inscripcions a les properes jornades

 

Normes per a la presentació de resums

 1. S’acceptaran tant treballs quantitatius com qualitatius.
 2. Es valorarà especialment: El rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de resultats, que sigui un treball inèdit i la interdisciplinarietat.
 3. Els resums hauran d’estar redactats en català.
 4. S’enviaran per correu electrònic a residenciesgentgran@activacongresos.com com a arxiu adjunt en en format Word.
 5. El resum ha de contenir: Títol, nom i cognoms dels autors, institució dels autors i dades de contacte de l’autor per a la correspondència.
 6. El resum serà com a màxim de 300 paraules. S’estructurarà en els següents apartats: introducció, objectiu, metodologia, resultats i conclusions.
 7. En el resum no es podran incloure ni imatges ni taules.

 

Normes per a la presentació del pòster (en el cas que s’accepti el resum)

 1. Els autors hauran de gravar en vídeo la presentació del pòster. Eines com Zoom permeten fer una presentació compartint pantalla amb el pòster i gravar-ho
 2. Durada del vídeo: 8 minuts com a màxim, es descartaran automàticament els vídeos de més de 8 minuts
 3. Format de vídeo: resolució MP4 640 X 480
 4. Format de pantalla (relació d’aspecte):  16: 9 horizontal
 5. Cal enviar el vídeo a la secretaria (residenciesgentgran@activacongresos.com) mitjançant un sistema de transferència de fitxers, us recomanem : https://wetransfer.com/
 6. Data límit: 7 de març de 2022 (no s’acceptaran vídeos rebuts després d’aquesta data)
 7. Juntament amb el vídeo, també s’ha d’enviar el pòster en format PDF que es penjarà al web de les Jornades

 

Tots els vídeos s’emetran un rere l’altre durant la sessió de pòsters.