Comitès

COMITÈ D’HONOR

Il·lm. Sr. Jaume Padrós i Selma. President del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Sra. Paola Galbany Estragués. Presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Sra. Conchita Peña Gallardo. Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Excm. Sr. Jesús M. Sánchez i García. Degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Sr. Guillermo Mattioli i Jacobs. Degà del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Sra. Carme Olivera Noguerola. Degana del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Sra. Maria Rosa Monreal. Presidenta del Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Sra. Mireia Sala Torrent. Degana del Col·legi de Logopedes de Catalunya
Sr. Ramon Aiguadé Aiguadé. Degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

COMITÈ ORGANITZADOR

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Patricia López. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Esther Masjoan. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Anna Olivé. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Miquel Perea. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Mireia Plans. Col·legi de Logopedes de Catalunya
Miquel Puiggalí. Advocat. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Cristina Rivera. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Marta Saiz. Membre del Grup de Treball de psicologia de l’envelliment. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Noemí Sech. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Joan Solà. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Natalia Talleda. Col·legi de Logopedes de Catalunya

COMITÈ CIENTÍFIC

Presidenta: Eulàlia Cucurella. Vocal delegada. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Patricia López. Terapeuta Ocupacional. Membre del Grup d’Especialització de Teràpia Ocupacional per a la Gent Gran. Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya
Quico Mañós. Col·legi d’Educadores i Educadors socials de Catalunya
Esther Masjoan. Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya
Anna Olivé. Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Miquel Perea. Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Miquel Puiggalí. President de la Comissió dels Drets de la Gent Gran. Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
Marta Saiz. Membre del Grup de Treball de psicologia de l’envelliment. Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya
Natalia Talleda. Col·legi de Logopedes de Catalunya